Beskid Niski

wiejski dom

CIEKLINKA - 512 m n.p.m.

Najbliższe wzniesienie -
z rozległym widokiem na okolicę.
Na jego zboczu znajduje się drewniana wieś - Wałaskie - przysiółek Cieklina leżącego u samego podnóża góry.
Idąc od Pagorzyny przez Bednarskie można dotrzeć na szczyt z drewnianym krzyżem w ciągu 2-3 godzin.FOLUSZ

Wieś oddalona o około 10 km od Pagorzyny -
punkt wyjścia na szlaki Magurskiego Parku Narodowego. Na miejscu znaleźć można malowniczo położone łowiska pstrągów wraz z restauracją.MAGURSKI PARK NARODOWY

Park obejmuje pasmo Magury Wątkowskiej oraz dorzecze Wisłoki.
Będąc w Foluszu można wybrać jeden z krótszych spacerów: na Diabli Kamień lub do Wodospadu.
Dłuższą wędrowkę zapewniają szlaki prowadzące do wsi Bartne, do rezerwatu Kornuty, na Magurę Wątkowską.
Więcej na temat parku i jego szlaków można przeczytać na stronie: www.magurskipn.plBIECZ

Historyczna osada, znana już w XII wieku, której powstanie związane jest z legendą o zbóju Beczu.
Biecz to małe miasto z dużą ilością niezwykłych zabytków architektury i urbanistyki:
rynek z ratuszem, którego wieża zdobiona jest sgraffiti, otoczony mieszczańskimi kamieniczkami, dom zbója Becza usytuowany w zachodniej pierzei rynku, szpital królowej Jadwigi, gród starościnski z XVI w, dom Kromera - kamieniczka z 1519 roku, renesansowa kamienica Barianów Rokickich z basztą - obecnie - muzeum ziemi bieckiej, gotycka trójnawowa kolegiata z dzwonnicą i plebanią, cmentarze wojenne z I wojny światowej oraz wiele obiektów małej architektury.
W Bieczu do dziś zachowały się średniowieczne fortyfikacje obronne wraz z barbakanem i basztami, co wraz z usytuowaniem na wzgórzu nadaje sylwetce miasta niepowtarzalny urok.
Miasteczko położone jest w odległości około 15 km od Pagorzyny.SZLAK
ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Małopolska i Podkarpacie to województwa, gdzie można podziwiać piękne zabytki architektury drewnianej, są to zarówno kościoły, cerkwie i kaplice, jak i wiejskie domy oraz szlacheckie dwory.
Najbliższe obiekty znajdujące się na szlaku położone są w miejscowościach: Binarowa, Rożnowice, Męcina Wielka, Bielanka, Szymbark, Moszczenica, Sękowa, Bartne, Owczary, Uście Gorlickie, Klimkówka, Osiek Jasielski, Trzcinica, Chyrowa, Pielgrzymka.
Kościoły w Sękowej i Binarowej w 2003 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.CMENTARZE WOJENNE

Miejsca pochówku ofiar walk armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej podczas I wojny światowej - zaprojektowane po zakończeniu działań wojennych
przez wybitnych architektów i inżynierów trzech zwaśnionych państw.
Najbliższe cmentarze można oglądać w Pagorzynie, Wójtowej, Cieklinie,
Woli Cieklińskiej i Dębowcu.WYCIĄGI NARCIARSKIE -

wraz z przybliżonymi odległościami od Pagorzyny:

Magura Małastowska -
około 25 km - podwójny wyciąg orczykowy z trasą zjazdową o długości 1400 metrów.

Małastów -
około 22 km - wyciąg orczykowy, łagodna trasa zjazdowa o długości 600 metrów

Smerekowiec -
około 35 km - wyciąg orczykowy z łagodną trasą zjazdową o długości 650 metrów, na terenie obiektu znajduje się dodatkowo mały wyciąg do nauki o długości 100 metrów oraz lodowisko.

Chyrowa
- około 40 km - trzy wyciągi orczykowe o długościach: 100, 400 i 900 metrów.